CATALOG AIRREX KURA

Kura Airrex Spot Cooler - Máy điều hòa điểm - Máy điều hòa di động - Máy lạnh di động

Application:

1. For Cooling Worker in Production Line - Ứng dụng làm mát cho công nhân sản xuất
2. Spot Cooler for Cooling Equipment/ Machine - Ứng dụng của spot cooler làm mát cho thiết bị máy móc.
3. Spot Cooler for Cooling Products after processing - Ứng dụng của spot cooler làm nguội nhanh cho sản phẩm.
4. Spot Cooler for Cooling SMT/ SMD machine - Ứng dụng của Spot cooler làm mát cho máy SMT, SMD.
5. Spot Cooler for Cooling Heated Machine/ Equipment - Ứng dụng của spot cooler để làm mát cho các thiết bị gia nhiệt nhiều.
6. Spot Cooler for Cooling Heated Machine Cabinet - Ứng dụng của Spot cooler để làm mát cho các buồng máy gia nhiệt nhiều.

1. ライン工冷却用
2. 冷却装置/機械用スポットクーラー
3. 加工後の製品冷却用スポットクーラー
4. SMT / SMDマシン冷却用スポットクーラー
5. 加熱後の機械/装置の冷却用スポットクーラー
6. 加熱後の機械キャビネット冷却用スポットクーラー

18ヶ月保証 -  利用可能な在庫 - スマートコントローラー - 高い冷却能力

 

1. Máy lạnh di động công nghiệp HSC-2500 ( Sử dụng 2 ống lạnh, công suất lạnh 21,000BTU )

 

2. Máy lạnh di động công nghiệp HSC-1370 ( Sử dụng 1 ống lạnh, công suất lạnh 13,000BTU )

 

1. Máy lạnh di động công nghiệp HSC-3500 ( Sử dụng 3 ống lạnh, công suất lạnh 25,000BTU )

Các video giới thiệu sản phẩm 

1. Máy điều hòa điểm - Spot Cooler HSC-3500

 

2. Video test hoạt động của Điều hòa điểm - Điều hòa di động - Máy lạnh di động - Spotcooler HSC-2500 tại điều kiện nhiệt độ môi trường hơn 40 độ C.

 

3. Video giới thiệu về giải pháp làm mát bằng Điều hòa di động công nghiệp - Spot Cooler 

 

Kho ảnh thực tế: http://vinakura.com/gallery.aspx